วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (c)

หลักการตั้งชื่อตัวแปรและคำสงวน c programming

หลักการตั้งชื่อตัวแปรและคำสงวนภาษาซี c

กฏในการตั้งชื่อให้กับตัวแปรภาษาซี โดยใช้เขียนโปรแกรมจะต้องตั้งชื่อให้ตรงตามกฎของการตั้งชื่อดังนี้

 1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง Z หรือ a ถึง z หรือเครื่องหมาย _ 
 2. ภายในชื่อตัวแปรให้ใช้ตัวอักษร A ถึง Z หรือ a ถึง z  ตัวเลข 0 ถึง 9 หรือเครื่องหมาย _
 3. ภายในชื่อตัวแปรห้ามมีช่องว่าง หรือใช้ตัวอักษรที่ไม่ตรงตามหลักข้องข้อ (2)
 4. ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิพม์ใหญ่นั้นมีความหมายแตกต่างกัน เช่น aa กับ AA หรือ a กับ A
 5. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน 

ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่ถูกต้อง

 • A
 • a
 • AA
 • a2
 • A2
 • _34A

ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่ผิด

 • for
 • if
 • 2S
 • dD_ a

การตั้งชื่อตัวแปรควรตั้งให้สื่อความหมายนะครับ


คำสงวนในภาษาซีคืออะไร

คำสงวนคือคำที่ภาษาซีกำหนดความหมายของคำและการนำไปใช้ไว้แล้ว ดังนั้นเราจะตั้งชื่อตัวแปรให้ซ้ำกับคำสงวนไม่ได้ 

คำสงวนในภาษาซี ประกอบด้วยคำดังต่อไปนี้

auto
break
case
char
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
float
far
goto
if
int
long
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
typedef
union
unsigned
void
Volatile
while

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *