แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี แยกเทคโนโลยีและสิ่งที่ไม่ใช่เทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวกับปัญหา
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
 4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา
 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ google drive

 

38 thoughts on “แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

 • 22 มิถุนายน 2020 at 21:03 น.
  Permalink

  เรียน คุณครู วุฒิชัย ผมขออนุญาติใช้แผนการสอนของคุณครู เพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ น่ะครับคุณครูครับ

  Reply
 • 29 มิถุนายน 2020 at 18:14 น.
  Permalink

  ครับผม ในตัวแผนผมลืมดูว่าผมใส่รหัสวิชาผิด555

  Reply
 • 5 กรกฎาคม 2020 at 11:51 น.
  Permalink

  ขอบคุณ ขออนุญาตินับไปปรับใช้นะคะ

  Reply
 • 8 กรกฎาคม 2020 at 10:22 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • 14 กรกฎาคม 2020 at 17:30 น.
  Permalink

  พอจะมีของ ม.3 ไหมคะ

  Reply
 • 18 กรกฎาคม 2020 at 10:33 น.
  Permalink

  มีแผนการสอนออกแบบและเทคโนโลยี ม.2- ม.3 มั้ยค่ะ

  Reply
 • 19 กรกฎาคม 2020 at 8:21 น.
  Permalink

  เรียนคุณครูวุฒิชัย ดิฉันขออนุญาตใช้แผนการสอนของคุณครู ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ม.1 นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • 21 กรกฎาคม 2020 at 13:07 น.
  Permalink

  ดิฉันขออนุญาตนำแผนการสอนการออกแบบม.1 มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ..ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • 31 กรกฎาคม 2020 at 13:38 น.
  Permalink

  ขออนุญาตินำไปใช้นะคะ

  Reply
  • 9 ธันวาคม 2020 at 9:42 น.
   Permalink

   ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://wuttichaiteacher.online

   Reply
 • 1 สิงหาคม 2020 at 13:51 น.
  Permalink

  เรียนคุณครูวุฒิชัย ดิฉันขออนุญาตใช้แผนการสอนของคุณครู ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ม.1 นะคะ ขอบคุณ

  Reply
 • 1 สิงหาคม 2020 at 13:53 น.
  Permalink

  รียน คุณครู วุฒิชัย ผมขออนุญาติใช้แผนการสอนของคุณครู เพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ น่ะครับคุณครูครับ

  Reply
  • 9 ธันวาคม 2020 at 9:42 น.
   Permalink

   ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://wuttichaiteacher.online

   Reply
 • 17 สิงหาคม 2020 at 19:39 น.
  Permalink

  ขอแผนฯไปปรับใช้ในการสอนนะครับ

  Reply
  • 9 ธันวาคม 2020 at 9:41 น.
   Permalink

   ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://wuttichaiteacher.online

   Reply
 • 12 พฤศจิกายน 2020 at 15:55 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  Reply
 • 1 ธันวาคม 2020 at 9:21 น.
  Permalink

  ขออนุญาตินำแผนการสอนไปปรับใช้นะคะ

  Reply
  • 9 ธันวาคม 2020 at 9:39 น.
   Permalink

   ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://wuttichaiteacher.online

   Reply
 • 1 ธันวาคม 2020 at 13:45 น.
  Permalink

  ขออนุญาตินำแผนของครูไปใช้สอนนะครับ ขอบคุณครับ

  Reply
  • 9 ธันวาคม 2020 at 9:39 น.
   Permalink

   ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://wuttichaiteacher.online

   Reply
 • 26 มกราคม 2021 at 10:40 น.
  Permalink

  ได้เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเว็บไซต์ https://wuttichaiteacher.online
  ขอบคุณมาก และขออนุญาต นำไปปรับใช้นะคะ

  Reply
 • 27 มกราคม 2021 at 15:54 น.
  Permalink

  ขออนุญาตดาวโหลดไฟล์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  Reply
 • 21 กุมภาพันธ์ 2021 at 12:41 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนของคุณครูไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • 23 เมษายน 2021 at 16:13 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  Reply
 • 27 เมษายน 2021 at 7:54 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนไปปรับใช้ครับ ขอบคุณครับ

  Reply
 • 31 พฤษภาคม 2021 at 17:01 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนของคุณครูไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • 3 มิถุนายน 2021 at 11:03 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนการสอนของคุณครูไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณมาก ๆค่ะ

  Reply
 • 14 มิถุนายน 2021 at 15:27 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนการสอนของคุณครูไปปรับใช้นะคะ
  ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  Reply
 • 12 สิงหาคม 2021 at 22:37 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนไปปรับใช้ครับ ขอบคุณครับ

  Reply
 • 18 สิงหาคม 2021 at 21:11 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนฯ ของคุณครูไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะ

  Reply
 • 4 พฤศจิกายน 2021 at 15:33 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำแผนไปปรับใช้นะคะ

  Reply
 • 6 มีนาคม 2022 at 15:08 น.
  Permalink

  เรียน คุณครู วุฒิชัย ขออนุญาตนำแผนของคุณครูไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • 9 พฤษภาคม 2022 at 10:25 น.
  Permalink

  ขอบคุณนะคะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้นะคะ

  Reply
 • 22 พฤษภาคม 2022 at 20:33 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนับแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับใช้นะคะ

  Reply
 • 15 มิถุนายน 2022 at 11:52 น.
  Permalink

  ขออนุญาติคุณครูนำไปปรับใช้นะคะ

  Reply
 • 19 กันยายน 2022 at 10:53 น.
  Permalink

  ขออนุญาตดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปปรับใช้ครับ

  Reply
  • 19 กันยายน 2022 at 12:49 น.
   Permalink

   ครับผม

   Reply
 • 21 สิงหาคม 2023 at 17:22 น.
  Permalink

  ขออนุญาตนำไปปรับใช้นะคะ

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *